IM2 The Group

POLÍTICA DE PRIVADESA

Identitat: IM2 THE GROUP: Munby 2004, SL (B63582738), ITM Pegasus ETT, SL (B 64238728), Talent&Training Solutions, SL (B62002282).
Dir. postal: Ctra. de Cardona 56-60 bx.2, 08242 Manresa
Telèfon: 93 878 66 35
Correu electrònic: lopd@im2thegroup.com

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web situada en la URL www.mbprevent.com (d’ara endavant, el “Lloc web”) siguin tractats per Munby 2004, SL,www.itmhumancapital.com (d’ara endavant, el “Lloc web”), tractats per ITM pegasus ETT, SL i www.iefe.es (d’ara endavant, el “Lloc web”), tractats per Talent&Trainig Solutions, SL.

OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol⋅licitades en els formularis de la Web són amb caràcter general, obligatòries (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les mateixes o no es faciliten correctament no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del lloc web.

AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ IM2 THE GROUP LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del lloc web seran tractats per IM2 THE GROUP conforme a les següents finalitats:

QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ IM2 THE GROUP ?

IM2 THE GROUP tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part d’IM2 THE GROUP està basat en el consentiment que se li sol⋅licita i que pot retirar a qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la legalitat dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Usuari podrà revocar solament un d’ells no afectant als altres.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari podran ser comunicats a les empreses que formen el grup IM2 THE GROUP que presten els seus serveis en diferents àrees de negoci, amb la finalitat que siguin tractats per aquestes per remetre’t comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i serveis que puguin resultar del seu interès, si ens autoritza marcant la casella habilitada a aquest efecte en els formularis de la pàgina Web. Les dades no se cediran a tercers externs a IM2 THE GROUP excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari:

COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per les quals IM2 THE GROUP tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin donat prèviament el seu consentiment per a la recepció de les mateixes.

En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part d’IM2 THE GROUP pot sol⋅licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: lopd@im2thegroup.com

EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a IM2 THE GROUP amb la Referència “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic lopd@im2thegroup.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, a qualsevol moment i de manera gratuïta, para: 

MESURES DE SEGURETAT

IM2 THE GROUP tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos els que estan exposats.