IM2 The Group

Compromís de qualitat

IM2 The Group (ITM Human Capital, MB Prevent, IEFE Talent & Training) disposem d’un Sistema Integrat de Gestió, desenvolupat sota la Norma ISO 9001. La nostra política està basada en els següents compromisos d’acció:

“Proporcionar serveis adequats als clients millorant la satisfacció de les persones, amb l’objectiu de potenciar la competitivitat de les empreses”.

Per aconseguir-ho ens centrem en aspectes fonamentals:

Amb aquesta Política i Objectius de Qualitat aconseguim augmentar la satisfacció del client, processos més eficaços, una assignació racional dels recursos i, d’aquesta manera, estem més preparats davant els canvis que puguin produir-se en el nostre entorn.

4a edició. 8/4/2019